Liên kết

Tin tức

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG "BÉ ĐI SIÊU THỊ"

Trẻ được học tập và trải nghiệm thông qua hoạt động vui chơi "BÉ ĐI SIÊU THỊ " giáo dục trẻ ý thức văn hóa nơi công cộng, biết xếp hàng chờ đến lượt, biết chọn lựa chọn những đồ dùng cần thiết...