Liên kết

Tin tức

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

Vừa qua, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định tặng bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đạt GIẢI NHẤT trong các cuộc thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020 - 2021.

Trường Trí Đức rất vinh dự và tự hào khi có 6 học sinh (đạt 7 GIẢI NHẤT) nhận được bằng khen và phần thưởng cao quý từ UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng, xin chúc mừng các em:

BÙI ĐỨC ĐẠT – LỚP 12A1, NH 2020 – 2021
Thành tích: Giải nhất HSG giải toán trên máy tính cầm tay + Giải nhất HSG MÔN TOÁN cấp Thành phố.

NGUYỄN MINH QUÂN – LỚP 12A1, NĂM HỌC 2020 – 2021
Thành tích: Giải nhất HSG MÔN TOÁN cấp Thành phố.

ĐẶNG NGỌC ANH – LỚP 12C1
Thành tích: Giải nhất HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố.

LÊ VĂN DƯƠNG – LỚP 12C1, NH 2020 – 2021
Thành tích: Giải nhất HSG MÔN VẬT LÝ cấp Thành phố.

TÔ LỄ THI – LỚP 12A1, NH 2020 – 2021
Thành tích: Giải nhất HSG MÔN SINH HỌC cấp Thành phố.

PHẠM THỤY ÁNH DƯƠNG – LỚP 12C7, NH 2020 – 2021
Thành tích: Giải nhất HSG MÔN NGỮ VĂN cấp Thành phố.

Đặc biệt, với các thành tích vượt trội mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2020 – 2021, trường Trí Đức đã được UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC trong phong trào thi đua của thành phố.

Xin chúc mừng thành tích của thầy và trò trường Trí Đức vừa đạt được.

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

CHÚC MỪNG HỌC SINH TRÍ ĐỨC ĐẠT GIẢI NHẤT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ ĐƯỢC UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRAO TẶNG BẰNG KHEN

Click xem thêm tại Fanpage Facebook Trí Đức